Close

Over al-Sham

Wie denkt aan het Midden-Oosten, denkt algauw aan religieuze en etnische conflicten. Wie alleen kranten of snelle nieuwswebsites volgt, zal al snel de voorzichtige conclusie trekken dat het één grote ellende is en dat het nooit echt iets zal worden in “de regio”. Het is makkelijk om te stellen dat dit erg kortzichtig is, maar is het niet een volstrekt logisch gevolg van de nieuwsstroom die almaar doorgaat? Wie kan een fatsoenlijke mening vormen, als de snelle feiten zich opstapelen zonder zo nu en dan een stapje terug te doen?

al-Sham heeft een helder doel voor ogen: de geïnteresseerde lezer informeren over de achtergronden bij het Midden-Oosten. Toegegeven, ook hier zullen conflicten een prominente rol in het geheel krijgen. Maar waar andere media hoogstens enkele jaren teruggaan om een conflict te duiden, zoekt al-Sham naar de wortels van de hedendaagse tegenstellingen.

al-Sham ( ٱلـشَّـام, spreek uit: ash-Shām) is de Arabische naam voor het gebied dat strekt van Turkije tot aan de Sinaï. In het Nederlands spreken we vaak over de Levant, in de Bijbel en in het Hebreeuws heeft men het over Kanaän. al-Sham wordt ook wel Groot-Syrië genoemd, en wordt daarom nog weleens verward met het land Syrië. Het gebied wordt volgens de traditie al sinds vóór onze jaartelling bewoond door onder meer Hittieten, Kanaänieten, Filistijnen & Feniciërs. Het is de geboorteplek van het jodendom, het christendom en een belangrijk gebied voor de islam. Vandaag de dag beslaat het gebied de landen Israël, Jordanië, Libanon, Palestina* en Syrië.

al-Sham schrijft vanuit wisselende perspectieven over het Midden-Oosten. Juist door de problematiek door Libanese, Jordaanse, Israëlische of juist Palestijnse ogen te bezien, kunnen we de kenniskloof over het gebied dichten. al-Sham betracht daarbij zoveel mogelijk objectiviteit (zie ter illustratie het logo, waarin zowel Arabische als Hebreeuwse elementen zijn verwerkt) en transparantie. Dat wil niet zeggen dat voor iedere actie of beslissing een “50-50-benadering” wordt betoogd. Schendingen van internationaal recht of mensenrechten worden niet goedgepraat. Mensen met een sterke mening over een conflict die op zoek zijn naar bevestiging van hun eigen gelijk, zijn aan het verkeerde adres. Mensen die op zoek zijn naar de kern van conflicten en niet bang zijn te worden geconfronteerd met de historische verantwoordelijkheid van “het Westen”, zullen al-Sham juist als prettig ervaren.

Helemaal voorbij aan de waan van de dag gaat ook al-Sham niet. In tegenstelling tot andere media, bepaalt het hier alleen níet de agenda. al-Sham hoopt de kennislacune over het Midden-Oosten op te vullen. Dat zal niet op dagelijkse basis zijn, maar tenminste eens per week. Suggesties, commentaren of vragen worden zeer op prijs gesteld. Dat kan door te reageren onder een bericht, maar ook door een mail te sturen naar info@al-sham.nl.
Quinten van de Wijdeven


De naam Palestina is politiek beladen, omdat het de erkenning van een Palestijnse staat zou kunnen impliceren, een stap die vrijwel geen enkel westers land nog heeft gezet. Omdat al-Sham vooral schrijft over langetermijnontwikkelingen en het gebied dat nu zowel Israël als de Palestijnse Gebieden beslaat van oudsher werd aangeduid met Palestina, wordt deze naam gehanteerd.